BYTOVÉ DOMY

Rekuperace je stále aktuálnější téma i pro bytovou výstavbou a postupně se stává základním stavebním kamenem nízkoenergetické výstavby. Řešení WAFE chytře kombinuje centrální a decentrální prvky a odpovídá normám a požárním předpisům. Centrální přívod a odvod vzduchu zachová architektonickou čistotu, decentrální umístění jednotky zase zajistí individuální odpovědnost a snadnou údržbu. Významným benefitem rekuperační jednotky WAFE je univerzálnost jejího umístění, snadné ovládání, snadná správa, absence nutnosti odvodu kondenzátu, možnost zónového větrání. WAFE má pro vás k dispozici projekční tým i instalační technickou podporu.

 

 

Optimální řešení pro developery

Developer obvykle řeší otázku, jak skloubit požadavky budoucího uživatele bytu, který preferuje jednoduché a tiché zařízení, se svými zájmy na levné řešení bez velkého nároku na prostor vyhrazený vzduchotechnice. To vše splňuje rekuperační jednotka WAFE 200 A 280 E/HRV, která je připravena pro samostatné odvětrání jednotlivých bytových jednotek. Uživatel díky tomu může plnohodnotně ovlivňovat výkon větrání bez ohledu na jiné bytové jednotky. Ideální tvar jednotky předpokládá skrytou montáž, čímž se nenarušuje interiér bytu. Zároveň se výrazně snižuje vnější hlučnost zařízení. Největším benefitem je však použitý entalpický výměník.

Entalpický výměník

Běžné rekuperační jednotky řeší především přenos tepla z odpadního vzduchu do vzduchu čerstvého. Prvním nedostatkem však může být nízká tepelná účinnost, která způsobí nízkou teplotu na výstupu a tím buď snížený komfort a pocit průvanu nebo nutnost energeticky náročného dohřevu. Jednotky s vysokou účinností zase trpí zamrzáním kondenzátu na výměníku, a tak musí být použit silný předehřev spínaný při venkovních teplotách pod bodem mrazu.

Ať je účinnost vysoká nebo nízká, většina běžných jednotek opomíjí jednu z vůbec nejdůležitějších věcí, a tou je relativní vlhkost vzduchu. Při tepelné výměně v běžných protiproudých výměnících dochází k odvodu vzniklého kondenzátu do odpadu a to vede k nadměrnému vysušování vnitřního mikroklimatu. Díky speciální technologii entalpického výměníku WAFE 200 A 280 E/HRV jsou tyto nevýhody eliminovány. Skrze membránu výměníku je rekuperováno teplo i přirozená vlhkost a zároveň jsou pachy, CO2, těkavé látky a další nečistoty odváděny ven z budovy.

Chytrá kombinace centrálního a decentrálního systému

 • Jednotka je umístěna v bytě - odpovědnost za její provoz a náklady tedy nese majitel či nájemník.
 • Snadná údržba jednotek -  spočívá pouze ve výměně filtrů.
 • Díky centrálnímu přívodu a odvodu vzduchu není zapotřebí fasádních ani požárních klapek. To současně prodlužuje životnost lokálních filtrů.
 • Řešení odpovídá požárním a hygienickým normám a současně nijak výrazně neovlivňuje design stavby a její statiku.
 • Díky minimálnímu hluku a dalším parametrům VZT systému není nutné zavádět další opatření pro snížení hlučnosti a prašnosti v budově.
   

Hlavní výhody pro uživatele bytu

 • V bytě je stále čerstvý vzduch bez ohledu na počasí, hluk nebo smog venku.
 • Díky výměně vydýchaného vzduchu za čistý vzduch se uživatelé bytu dobře vyspí, a to bez nutnosti otevření oken. Navíc nejsou rušeni hlukem z ulice.
 • V bytě je udržována přirozená vlhkost, která redukuje zdravotní rizika.
 • Byt v čase neztrácí hodnotu, resp. udržuje si ji, protože je vybaven technologií, která se stane standardem. Její pozdější instalace je technologicky a investičně velmi složitá a drahá.
 • Platí se nižší náklady na vytápění oproti situaci, kdy se v zimě pravidelně větrá oknem.
 • Nepřímý letní by-pass: spuštěním pouze jednoho ventilátoru umožňuje chlazení vnitřních prostor.
 • Technologie může být součástí konceptu „smart home“.

Zónové větrání s WAFE 200 E

Při řízeném větrání s rekuperací je vzduch standardně distribuován a naopak odváděn z budovy rovnoměrně. Množství vzduchu ovlivňuje
pouze výkon ventilátorů v rekuperační jednotce.

Cílem zónového větrání je řízeně směrovat vzduch zónovými klapkami tam, kde je ho nejvíce potřeba. Při zónovém větrání jsou primárně větrány ty prostory, které jsou v dané chvíli užívány. V nejjednodušší formě se přepíná proud vzduchu mezi dvěma zónami na přívodu a na odtahu vzduchu.

To vede k efektivnímu dimenzování objemu jednotky (nižší pořizovací investice) a k jejímu efektivnímu používání (nižší provozní náklady).

Více o zónovém větrání>>

KE STAŽENÍ

Název dokumentu
Rekuperace
Kategorie
Popis dokumentu
Produktový list pro developery
WAFE 200 E
Promo
Princip rekuperace a informace o produktu
Technický list
WAFE 200 E
Technický
Základní parametry