Článek 10.08.2018
Spiro potrubí

Spiro potrubí je standardizované plechové potrubí pro vedení vzduchu. Často se používá a může i dobře vypadat. Pozor na náklady spojené s instalací -...

Článek 09.08.2018
Odvod kondenzátu

Odvod kondeznźátu je nutný u všech běžných rekuperačních jednotek. Vlhkost, která se sráží ve výměníku při výměně tepla mezi teplým odpadním a studený...

Článek 09.08.2018
Kondenzát

Kondenzát vzniká v rekuperační jednotce při výměně energie mezi teplým odpadním a studeným čerstvým vzduchem. Voda obsažená v teplém vzduchu vnitřního...

Článek 09.08.2018
Dohřev u rekuperační jednotky

Dohřevem se v souvislosti s rekuperací má na mysli zařízení, které čerstvý vzduch vycházející z jednotky ještě dohřeje na požadovanou úroveň. Dohřev j...

Článek 29.06.2018
Jak často čistit rozvody vzduchu

Jistě vá potěší informace, že čištění rozvodů vzduchu není třeba dělat často. Ovšem záleží na míře znečištění prostředí. Standardně doporučujeme čiště...

Článek 09.08.2018
Předehřev

Elektrické zařízení, které zajišťuje ohřev vzduchu na vstupu do rekuperační jednotky v momentě, kdy by venkovní teplota <0°C mohla zapříčinit namrz...