Článek 01.08.2018
Rekuperační výměník

Rekuperační výměník je základní součást rekuperační jednotky. Ve výměníku dochází k výměně tepelné energie mezi odpadním teplým vzduchem a čerstvým st...

Článek 03.08.2018
Účinnost rekuperační jednotky

Účinnost je zásadní veličina pro hodnocení kvality rekuperační jednotky. Je to schopnost jednotky využívat teplo z vydýchaného vzduchu k ohřevu vzduch...

Článek 03.08.2018
Těsnost rekuperační jednotky

Těsnost rekuperační jednotky je důležitá veličina, která ovlivňuje účinnost zařízení. Jinými slovy - čím je jednotka těsnější, tím méně uniká vzduch,...

Článek 17.08.2018
Zónové větrání

Základem správného provozování rekuperační jednotky je udržovat jednotku v co nejnižších vzduchových výkonech. Sleduje se přitom dodávka optimálního h...

Článek 28.06.2018
Větrání ve školách

Čerstvý vzduch podporuje koncentraci a zbavuje děti i učitele únavy. Až v 90 % českých škol, je ale takového vzduchu nedostatek. Nedostatečná kvalita...

Článek 10.08.2018
EC motor

Motor s nejnižší spotřebou energie. Elektronicky komutovaný elektromotor používaný pro ventilátory s nejnižžší spotřebou energie. Jedná se o bezkartáč...