Ventilační systém vhodný pro moderní bydlení

24.05.2018


Systémy inteligentního větrání s rekuperací
Masivní nárůst poptávky po zateplení objektů motivovaný rostoucími cenami energií, ale i dotační politikou přináší komplikace v podobě nedostatečného větrání objektů. V dokonale izolovaných prostorech rychle narůstají hodnoty CO2, vlhkost a tím i riziko vzniku plísní. Bydlení v nízkoenergetickém či pasivním standardu proto vyžaduje instalaci systémů s nuceným větráním. Ventilační systémy ale především přináší větší komfort a vyšší kvalitu prostředí. V této souvislosti strmě roste i poptávka po inteligentních systémech větrání s využitím rekuperace.

Výběr dodavatele a vhodných komponent může odstranit známé komplikace 
Ventilační systémy s rekuperací jsou na trhu již déle než dvě desítky let a je možné čerpat z mnoha zkušeností z jejich instalace a provozu. Pojmenujme tedy dobře známá úskalí: nevhodné přesušování prostor, nutnost předehřevu vstupního vzduchu, odvod kondenzátu do odpadu, náklady v podobě pravidelné výměny filtrů, spolehlivost hlavních komponent (zejména rekuperační jednotky) a jejich údržba, možnost čištění rozvodů vzduchu nebo hlučnost systému. Investiční a provozní náklady jsou samostatnou kapitolou, kterou není radno podcenit. Pojďme se podívat na jednotlivá témata v detailu.

Přesušování prostor
tandardní rekuperační jednotky fungují na bázi výměny energie mezi odpadním teplým vzduchem a čerstvým studeným vzduchem. Tato výměna proběhne ve výměníku jehož efektivita se může velmi lišit. Nejlepší kanálkové výměníky dnes dosahují účinnosti přes 90 %.

Do vnitřního prostředí se dostává čerstvý vzduch zvenku, který je v zimě suchý a neobsahuje dostatečnou vlhkost, aby vyrovnal vzniklou ztrátu vlhkosti odvedené odpadním vzduchem. Při použití rekuperačních jednotek, které zpětné vracení vlhkosti neumožňují, tak dochází k vysoušení prostředí. Pro člověka přirozená relativní vlhkost mezi 40% - 60% je v takovém případě bez externího zvlhčovače nedosažitelná. Řešením jsou jednotky s entalpickým systémem, který udržuje přirozenou vlhkost. 

Odvod kondenzátu odpadem
Při náhlém ochlazení teplého odpadního vzduchu ve výměníku nutně dochází ke kondenzaci vlhkosti, která se ve výměníku sráží. Tento kondenzát je u běžných rekuperačních jednotky odváděn do odpadu. Instalace systému větrání vyžaduje kvalitní stavební přípravu. Mezi podstatné prvky této přípravy obvykle patří i umístění rekuperační jednotky do míst, kde je přístup k odpadnímu systému pro odvod zmiňovaného kondenzátu. Možnost připojení na odpad pak zásadním způsobem ovlivňuje možnost umístění jednotky a celkovou investiční náročnost systému nuceného větrání. Odvod odpadního kondenzátu se však dnes týká pouze některých rekuperačních jednotek. Vybírejte ty, které odpad nepotřebují. 

Nutnost předehřevu spirálou
Rekuperační jednotky šetří nejvíce energie a peněz v obdobích, kdy je nutné topit. Paradoxem je fakt, že při teplotách pod bodem mrazu může docházet k zamrzání zmíněného kondenzátu ve výměníku. Tento jev může kanálky výměníku zcela zablokovat a proudění vzduchu zastavit nebo dokonce poškodit rekuperační jednotku. Běžný způsob řešení tohoto problému byl do nedávna předehřev. Předehřevem je obvykle elektrické topné těleso, které se při poklesu teploty pod určitou mez spouští a příchozí vzduch předehřívá, aby k námraze nedocházelo. Topná spirála při svém provozu spotřebovává velké množství elektrické energie, čímž se vytrácí ekonomický benefit rekuperace. Celková účinnost systému rapidně klesá. Skutečně efektivní jsou zařízení, která předehřev nepotřebují.

Náklady filtrace
Jedním z benefitů, které inteligentní systémy větrání poskytují, je filtrace přiváděného čerstvého vzduchu. Zejména v městských oblastech nebo v oblastech s větším objemem emisí filtrace zajistí výrazně menší prašnost a při použití uhlíkových filtrů odstraní i některé smogové a pachové prvky. Filtry je ale nutné řádně měnit. Běžnou praxí je dnes časová výměna filtrů. Výrobce obvykle doporučí, po kolika měsících je vhodné filtry vyměnit. Může se tak stát, že filtry vyměníte příliš brzy, pokud žijete v oblasti s menším emisním zatížením. Naopak ve znečistěných oblastech existuje riziko pozdní výměny, která znamená zátěž pro rekuperační jednotku. Zanesený filtr způsobí větší tlakovou ztrátu, která je jednotkou překonávána větším výkonem ventilátorů (u jednotek bez motorů s konstantním průtokem dojde pouze k poklesu objemu odvětraného vzduchu). Při dlouhodobém nadměrném zatížení spotřebovává rekuperace zbytečné množství elektřiny a snižuje se i její životnost. Největším prohřeškem uživatele je pak úplné zanedbání výměny filtrů. V těch se po čase vytvoří trhliny a nefiltrují vůbec, případně vzduch projde prostorem okolo filtru. Komplikacím spojeným se znečištěním tak podléhá nejen jednotka, ale i systém rozvodů. 

Vybírejte proto zařízení, která signalizují výměnu filtrů na základě vyhodnocení tlakové ztráty, nikoliv na základě uplynutí času. Používejte filtry vyšších standardů, alespoň F7. Tato kategorie filtruje částice velikosti nad 0,9 mikronu, a dá se tak považovat za optimální řešení pro běžné domácnosti. Před pořízením jednotky je vhodné zjistit, kolik filtry stojí a jaká je odhadovaná životnost. Budete tak moct lépe porovnat provozní náklady.

Spolehlivost a kvalita komponent
Systém nuceného větrání je technologická součást domu, která by měla vydržet desítky let, stejně jako například topný systém. Investice do vhodných, kvalitních a hlavně trvanlivých komponent je proto klíčová. Rozvody, jejich instalace a zpracování projektu může investičně znamenat desítky tisíc korun. Šetřit na srdci celého systému, rekuperační jednotce, se z dlouhodobého pohledu nevyplatí. Nízká účinnost jednotky daná nekvalitním výměníkem, komponenty s krátkou životností, netěsnost celé soustavy či nadměrná hlučnost, to mohou být časté vady levných řešení.

Kvalita rozvodových komponent má také výrazný vliv na hlučnost ventilace. Prémiové rekuperační jednotky bývají již většinou samy o sobě tiché. Nevhodná instalace však může způsobit, že proudění vzduchu v nekvalitně navrženém či provedeném rozvodu začne rezonovat. Základním opatřením je tedy kvalitní návrh systému VZT s použitím kvalitních komponentů samotného rozvodu při instalaci. Zvýšenou hlučnost systému pak můžeme snížit efektivním využitím různých tlumících prvků (tlumičů hluku, tlumících vložek, popř. zvukové izolace). 

Doporučuji zjistit si reference instalační firmy.

Čištění rozvodů vzduchu
Čistota rozvodů VZT, stejně tak jako samotné jednotky je rozhodující pro kvalitu vnitřního prostředí objektů. Je tedy důležité již v návrhu pracovat s předpokladem údržby. Je třeba navrhnout správné umístění rozdělovacích boxů a pro instalaci používat zásadně rozvody s hladkou vnitřní stěnou. Tyto komponenty lze čistit manuálně nebo strojně. Vhodné je i doplnění filtru na odtahy z kuchyně či kuchyňského koutu pro zamezení vniknutí mastnoty do rozvodu VZT. Současně lze jen doporučit výběr a instalaci takové jednotky, která disponuje kvalitními filtry i na odtahu odpadního vzduchu a umožňuje jednoduché čištění výměníku. 

Ventilační systém jako symbol vysokého komfortu
Příjemné vnitřní klima je očekávaným standardem současného bydlení. Promyšlený systém ventilace zajišťující výměnu vzduchu v celém domě, patřil již k technickým vymoženostem vily Tugendhat, která je dodnes symbolem české moderní architektury.

Aktuální trendy ve výstavbě související s poptávkou po řešeních šetrných k životnímu prostředí jsou poháněny nejen preferencemi investorů a měnícím se životním stylem. Společenská poptávka po úsporách a řešeních šetrných k přírodě vyvolává i tlak na evropskou legislativu. Rekuperace se nevyhnutelně stane běžnou součástí výstavby a rekonstrukce všech forem bydlení stejně tak jako administrativních a veřejných budov.
 

MIROSLAV SVĚTLÍK, 
odborník a konzultant v oblasti návrhů systémů nuceného větrání a jeho komponent(21. 9. 2017, StavbaWEB)

Přečtěte si článek na dané téma:
X
Nezávazná nabídka do 24 hodin
Chci dostávat aktuální informace ze světa rekuperace.
Zaškrtnutím tohoto políčka souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů společnosti WAFE s.r.o