WAFE 1000 School

Systém nuceného větrání s rekuperací s možností dotace 70 %

Velkým tématem posledního desetiletí je energetická úspornost a efektivita. Ta se výrazně projevila i v trendech rekonstrukcí starších budov, hlavně ve formě zateplování, výměny oken, otopných systémů a podobně. Tento veskrze pozitivní trend však provázejí i některá negativa. Tím základním je fakt, že většina z již provedených rekonstrukcí nijak neřešila větrání budov a s tím spojené problémy. Tento problém se projevuje ve zvýšené míře u škol, školek a budov obdobného určení. Školy sice šetří náklady za vytápění, ale na úkor výrazného zhoršení vnitřního prostředí tříd. S vydýchaným vzduchem přímo souvisí únava, bolesti hlavy, schopnost soustředění a tedy i studijní výsledky dotčených žáků. Problém je již tak velký, že se stal i mediálním tématem

Vzniklé problémy jdou především na vrub koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v jednotlivých třídách. Problematiku jeho koncentrace řeší vyhláška č. 20/2012 Sb. a vyhláška č. 410/2005 Sb., ty stanovují maximální přípustný limit v pobytové místnosti 1 500 ppm CO2, přičemž doporučené hodnota je 1200 ppm CO2 (hodnota ppm zde vyjadřuje počet molekul CO2 v jednom milionu molekul nebo atomů všech látek obsažených ve vzduchu). Kritická situace je patrná z průběhu koncentrace CO2 v referenční škole, kde nepomáhá ani běžné větrání okny.

Koncentrace oxidu uhličitého přesahuje legislativní hranici velkou část vyučování

WAFE 1000 School - Graf PPM
  • překročení legislativy
  • maximální legislativní hranice
  • doporučená maximální koncentrace CO2

Řešením je instalace rekuperační jednotky WAFE 1000 School s autonomním systémem řízení výkonu na základě CO2 zajišťující maximální komfort a kvalitu větraného prostředí. Ta je podpořena také minimální hlučností jednotky, která je vybavena integrovaným tlumičem zvuku. Vše s minimální spotřebou elektrické energie.

Ekonomika řešení s rekuperací

Instalace rekuperačních jednotek je podpořena dotačními programy, které pokryjí 70 % nákladů. Celkové náklady investora jsou pak výrazně nižší. Současně vznikají instalací rekuperační jednotky úspory proti běžnému větrání - dochází k minimální ztrátě tepla.

Ekonomický model odhadovaných nákladů pro jednu třídu
Náklady instalace jednotky WAFE 1000 School 242.000 Kč
Dotace 70 % 169.400 Kč
Náklady investora 72.600 Kč
Úpora energií za rok 17.000 Kč
Návratnost investice 4 roky a 3 měsíce

kalkulováno v cenách s DPH

Instalace jednotky WAFE 1000 School maximálně respektuje prostředí třídy a její vzhled.

WAFE 1000 Parametry
Průtok vzduchu m3/h 300–850
Tepelné limity (bez předehřevu) − 30 až +45
Efektivita rekuperace tepla * % 86–94
Účinnost rekuperace vlhkosti % až 90
Hladina akustického tlaku dB 25-40
Rozměry mm 2000 x 1100 x 500
Váha (s/bez oplechování) kg 90/75
Režimy a funkce Autonomní provoz dle úrovně CO2
Spotřeba W/h max. 350
Třída energetického spotřeby A
*bez předehřevu
WAFE 1000 SCHOOL FUNKCE
  • Ovládání a monitoring – připojení přes WIFI nebo Ethernet je standard, novinkou je připojení přes SIGFOX. Aplikace Moje.WAFE.cz zajistí snadné ovládání vaše jednotky.
  • Univerzálnost umístění – oproti konkurenci je možné instalovat na stěnu i na strop, což je výhodné zejména při rekonstrukcích.
  • Nízká hmotnost – WAFE 1000 School je o 50 % lehčí než konkurence...
  • Inovativní technologie EFS – udržuje v místnosti vhodnou vlhkost a není třeba budovat drahý přívod pro odpad kondenzátu.
  • Nejnižší provozní náklady – maximální výdrž filtrů, nízká spotřeba elektřiny, bez drahého předehřevu, výměník s životností 30 let.
  • Neviditelná, neslyšitelná – zkušený projektant navrhne individuální umístění a opláštění vaši jednotky, tak aby pohledově nerušila.
WAFE 1000 APLIKACE A UŽITÍ

WAFE 1000 School je ideálním řešením pro výstavbu nových a rekonstrukce stávajících administrativních prostor...

WAFE 1000 Univerzální instalace

* Jednoduchost instalace a variabilita umístění otevírá dveře kvalitním řešením ventilace, která dříve nebyla možná.

Optimalizace výkonu daná inteligentním řízením snižuje i náročnost na spotřebu elektřiny. Jednotky větrají více, když jsou zaměstnanci přítomni. Když je místnost prázdná, provětrávání se sníží na minimální úroveň automaticky. Kontrast s jednotkami s membránovými výměníky je v dlouhodobých provozních nákladech. Jednotka využívá standardní kanálkové výměníky Recair s vysokou účinností, které je snadné udržovat. Neznehodnotí se po několika letech tak jako výměníky membránové. Připojení jednotky přes IoT síť Sigfox nebo ethernetový kabel zajišťuje monitoring, zjednodušuje údržbu a umožňuje vzdálenou správu.

Zájem o WAFE 1000 School.

WAFE 1000 je univerzální řešení se širokým portfoliem užití. Zajímá vás spolupráce s námi? Chcete si promluvit o technických možnostech jednotky? Zajímají vás možnosti dotace a financování? Vyplňte a odešlete tento formulář a naši obchodní zástupci vás kontaktují do 24 hodin (pracovní dny).