Školy

Společnost WAFE má komplexní řešení pro zlepšení kvality vnitřního prostředí škol, díky rekuperačním jednotkám speciálně určeným k větrání tříd řady WAFE 1000 E a zcela novým jednotkám řady WAFE 1100, které dokáží v teplejších měsících třídu aktivně chladit. Jednotky WAFE zajistí dostatečný přísun zdravého vzduchu, odstranění vysoké koncentrace oxidu uhličitého s jinými škodlivinami a tím zaručují optimální prostředí k výuce dětí, které bude splňovat hygienické limity.

Časté nežádoucí jevy v zateplených školách bez systému nuceného větrání

Vydýchaný vzduch obsahuje škodlivý oxid uhličitý, který negativně ovlivňuje pozornost a fyzickou aktivitu dětí

Ve třídách se v letních měsících neúměrně zvyšuje teplota častokráte přes 30°C, při které je velice složité držet výuku na odpovídající úrovni

Z nátěrů a desek se uvolňují další nebezpečné látky včetně formaldehydu. K tomu se přidávají i specifické problémy s radonem.

Tyto látky, stejně jako prach, pachy, vlhkost či plísně, nemají z dobře izolovaných moderních budov kam uniknout.

Kombinace všech těchto faktorů vytváří prostředí nepříznivé pro výuku našich dětí a naopak příznivé pro šíření mnoha běžných nemocí.

Problémy za okny školy

Vzduch je plný výfukových plynů z dopravy či škodlivých látek z výroby.

Hluk z ulice ruší při otevřených oknech výuku.

Polétavý prach, smog a další částice neblaze ovlivňují zdraví.

Pyly a další alergeny dráždí děti i učitele.

Řešením je rekuperace

Řešením je instalace rekuperačních jednotek WAFE, které byly speciálně vyvinuty pro větrání a chlazení učeben a které díky autonomnímu systému řízení svého výkonu na základě CO2 a vnitřní teploty zajišťující maximální komfort a kvalitu vnitřního prostředí našich škol. Vše je navíc podpořeno také minimální hlučností jednotek, které jsou vybaveny integrovanými tlumiči hluku. Jednotky byly navrženy, aby byly maximálně efektivní s co nejnižšími náklady za spotřebu elektrické energie. Instalace rekuperačních jednotek do škol je navíc podpořena dotačními programy a skvěle se doplňují s dalšími energeticky úspornými opatřeními. Celkové náklady investora jsou pak výrazně nižší. Současně vznikají instalací rekuperačních jednotek úspory proti běžnému větrání - dochází k minimální ztrátě tepla.

Výsledný efekt rekuperace

Větší komfort výuky díky vysoké kvalitě vnitřního prostředí tříd a učeben

V teplých měsících snížení vnitřní teploty  na míru ideální pro kvalitní výuku.

Snížení rizik vážných nemocí způsobených těkavými a radioaktivními látkami.

Zlepšení soustředění dětí na výuku a jejich chování.

Snížení pravděpodobnosti onemocnění v chladných měsících.

Větší bezpečnost díky možnosti ponechat okna zavřená.

Snížení energetické náročnosti budovy.

Zajištění plnění hygienických norem.

Další výhody jednotek WAFE

Estetická a čistá instalace.

Tichý provoz.

Minimální údržba.

Velmi nízké provozní náklady.

Není potřeba připojení k odpadu.

Jednoduché ovládání pomocí rozhraní Iceberg

Iceberg - ovládací centrum

Iceberg je monitorovací a ovládací systém určený pro individuální či hromadné ovládání jednotek instalovaných ve třídách. Iceberg umožňuje uživateli vzdáleně monitorovat funkci připojených rekuperačních jednotek a spínat na nich definované funkce na dálku – zejména jednotky vypnout, zapnout, nastavit či upravit časový harmonogram provozu jednotlivých jednotek nebo v případě potřeby centrálně nastavit úroveň výkonu větrání. Díky tomuto systému mají školy možnost řídit vzdáleně chod všech rekuperačních jednotek, jsou informovány o kvalitě vnitřního prostředí jednotlivých tříd a mají k dispozici data potřebná k prokázání splnění hygienických norem daných legislativou.

Galerie

X
Nezávazná nabídka do 24 hodin
Chci dostávat aktuální informace ze světa rekuperace.
Zaškrtnutím tohoto políčka souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů společnosti WAFE s.r.o