Partnerské projekty

Český ostrovní dům

Malý tým projektu a jeho síť partnerů, v rámci svých možností a bez velkých slov o ekologii, usiluje alespoň o dílčí evoluční posun užívání přírodních zdrojů směrem k udržitelnější budoucnosti.

více informací >

e4 cihlový dům. Bydlení budoucnosti.

e4 je konceptem moderního a do budoucna orientovaného bydlení založeného na využití keramických stavebních materiálů – cihelného systému Porotherm, pálené střešní krytiny Tondach či lícového zdiva Terca.

více informací >

Česká rada pro šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy integruje společnosti a organizace z různých sektorů a podněcuje trh k přeměně způsobů, jakými jsou budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány a provozovány, aby takto vytvořila zdravé, prosperující, environmentálně i společensky ohleduplně vystavěné prostředí.

více informací >

Passive House Institute

Institut pasivního domu (PHI) je nezávislý výzkumný institut založený v roce 1996 Dr. Wolfgangem Feistem. PHI hrála zvláště důležitou roli při vývoji koncepce pasivního domu.

více informací >

Větráme školy

Spolek upozorňuje na problémy spojené se zateplením škol. Cílem je vzdělávat dotčené instituce a veřejnost a hledat řešení, jejichž výsledkem bude zdravé školní prostředí pro naše děti a učitele.

více informací >

Národní centrum kompetence

Program Technologické agentury ČR Centra kompetence je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR.

více informací >

Nezávazná nabídka do 24 hodin

dimenzovaná přesně pro váš projekt. Kompletní instalace včetně jednotky, rozvodů, dopravy, materiálů i práce.